ул. Генерал Михајлоо Апостолски 45/1-3, 1000 Скопје, Северна Македонија

Инспирацијата да биде поттик,
Имагинацијата цел,
Целта ефективна реализација.

што правиме?

Добродојдовте во ИИЦ ДОО, компанија која е основана од 01.02.2012 год.и е специјализирана во областа на финансии, сметководство и човечки ресурси.

Тимот на ИИЦ ДОО работи заедно и беспрекорно функционира повеќе од 12 години.

ИИЦ ДОО, професионално и успешно ги покрива своите услуги од областа на финансиите, сметководството, даночното советување и човечките ресурси, приближувајќи ја законската регулатива на нашите клиенти странски инвеститори во земјата.

Консалтинг услуги
Сметководствени услуги
УСЛУГИ ЗА Човечки ресурси
Основање на компании

КОИ СМЕ НИЕ?

ИИЦ ДОО, компанија која е основана од 01.02.2012 год.и е специјализирана во областа на финансии, сметководство и човечки ресурси.
Тимот на ИИЦ ДОО работи заедно и беспрекорно функционира повеќе од 12 години.
ИИЦ ДОО, професионално и успешно ги покрива своите услуги од областа на финансиите, сметководството, даночното советување и човечките ресурси, приближувајќи ја законската регулатива на нашите клиенти странски инвеститори во земјата.

ЗОШТО да не одберете нас?

Лојални

Секоја информација дoбиена од страна на клиентот, во врска со севкупното негово работење, нашата компанија ја третира како строго доверлива информација.

Мотивирани

Потврда за квалитетот на нашата работа е успехот на нашите клиенти кој се темели на консолидирана соработка прогресивен раст во нивниот бизнис и стабилни деловни врски.

Амбициозни

Квалитетно обучениот кадар, со работно искуство во областа на даночното советување, финансиите, сметководството и советување од областа на човечки ресурси повеќе од една деценија, успешно ги води нашите клиенти, имплементирајќи ги позитивните законски прописи.

ПРОФЕСИОНАЛНИ

Ние работиме заедно со нашите клиенти со цел да создадеме стратегија која ќе има позитивно влијание врз нивното работење. Ние се стремиме кон континуиран раст и успех на нашите клиенти и со тоа создаваме долготрајна соработка со нив.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

КОНТАКТ

Адреса:

Ул. Генерал Михајло Апостолски бр.45/1-3

1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон:
+389 2 3177088
+389 2 3177992

Мобилен:
+389 70 270814

bb

Факс:
+389 2 3177993