За нас

ИСТОРИЈаТ

ИИЦ ДОО, компанија која е основана од 01.02.2012 год.и е специјализирана во областа на финансии, сметководство и човечки ресурси.
Тимот на ИИЦ ДОО работи заедно и беспрекорно функционира повеќе од 12 години.
ИИЦ ДОО, професионално и успешно ги покрива своите услуги од областа на финансиите, сметководството, даночното советување и човечките ресурси, приближувајќи ја законската регулатива на нашите клиенти странски инвеститори во земјата.

ЦЕЛИ

ИИЦ ДОО е респектабилна компанија основана со цел да опслужи што повеќе клиенти, а воедно да го задржи квалитетот на највисоко ниво. Покрај тоа што нашата компанија се грижи за бизнисот на клиентите, водејќи грижа за сметките и финансиите, ИИЦ ДОО, работи со своите клиенти како внатрешен партнер, се истакнува со својата лојалност и дискретност, стремејќи се клиентот да го приближи  до себе и да создаде блиска релација и чувство како да работи за себе.

Приоритетна цел на ИИЦ ДОО е развивање и проширување на бизниснисот на клиентот, бидејќи правилно работење со финансиите е главен фактор за успешноста на еден бизнис. Секогаш стремејќи се да го подобриме квалитетот на нашите услуги,проширувајќи ги истите следејќи ги тековите на модерното време.

ВИзИЈА

Нашата визија е да ги подигнеме стандардите на работењето во земјата, како и проширување на услугите и персоналот со можност нудење на истите надвор од земјата.

НАШИОТ ТИМ
pance23
Панче Мишевски
Партнер и Управител, Финансиски Консултант, Даночен Советник, Лиценциран Овластен Сметководител
emilija1
Емилија Трајковска
Партнер, Даночен Советник, Раководител на Сметководство
kristina10
Кристина Божиновска
Виш Сметководител, Експерт по основ на задржување на данок на приход платен на странски правни лица, Лиценциран Овластен сметководител
sonja1
Соња Чиплакоска
Администратор, Експерт за Банкарски консултации
biljana2
Билјана Момировска
Советник за човечки ресурси, Регистрационен Агент
anita1
Анита Петрова
Лиценциран Овластен сметководител
oliver1
Оливер Поповиќ
Виш Сметководител, Експерт по материјално сметководство

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!